Catholic Diocese Jersey

Polski

Ksiądz Nicholas i wszyscy księża bardzo serdecznie witają społeczność polska na Jersey.

Pragniemy poinformować, ze na naszej wyspie działa Lokalna Polska Misja Katolicka, której przewodzi ks. Janusz Kopec, odpowiedzialny za Duszpasterstwo Polaków. Miejscem zamieszkania ks. Janusza jest kościół St Mary & Peter na Wellington Road, gdzie znajduje się tez biuro parafialne. 

Liturgia (Msze św.) w języku polskim odprawiane są według następującego porządku:

- w niedziele o 9:00 w St Mary & Peter's na Wellington Road oraz o 19:30 w St Thomas's (obydwa kościoły w St Helier)

- w piątek o godzinie 19.00 w St Mary & Peter's na Wellington Road (St Helier)

Pozostałe informacje na temat posługi sakramentów i funkcjonowania polskojęzycznej społeczności można znaleźć na stronie internetowej http://parafiajersey.org.uk/ 

Kontakt: numer telefonu 0779778786 lub e-mail: jersey@pcmew.org